Om oss

Regnbågen Teknik&Design är ett enmansföretag som etablerades 1980 i den lilla orten Tidan utanför Mariestad, i form av en liten postorderbutik med kommunikationsradio som specialitet. Namnet var Tidans PRAT-radio.

Tomas Björklund

Förutom försäljning och service, omfattade verksamheten även tillverkning av elektroniska tillbehör till kommunikationsradio. Det klart dominerande tillbehöret var det s.k. ”Apollo-pipet” d.v.s. en liten modul som genererade ett litet pip när sändarknappen släpptes. Enheten fanns i olika modeller som bl.a. kunde spela små melodier.

Under årens lopp förändrades sortimentet successivt och så småningom ändrades namnet till Regnbågens Hemprodukter.

Omkring 1990 började verksamheten även omfatta elektronikutrustning till ventilationsbranschen. Några år senare blev denna del helt dominerande och sedan 1994 är den gamla butiksverksamheten helt borta.

Samtidigt som ventilationsbranschen kom in i bilden, ökade också behovet av utförliga och lättfattliga monterings- och skötselanvisningar. Det blev därför en naturlig utveckling att även utforma dessa, i första hand till de egna produkterna, men även till externa utrustningar.

Som ringar på vattnet utökades detta även till marknadsföringsmaterial som t.ex. katalogblad, annonser, hemsidor m.m.

Idag har företaget sitt säte i Mariestad och står på två ben: Dels elektronikkonstruktion och –tillverkning (Teknik), dels utformning av teknisk information och marknadsföringsmaterial (Design).

Företagets policy är att åstadkomma produkter som är lätta att använda och förstå, och som har en säker, pålitlig och ändamålsenlig funktion.