Vi konstruerar och tillverkar el- och elektronikutrustning av olika slag. Vår elektroniktillverkning inriktar sig på små elektronikenheter som är utvecklade för att lösa en specifik uppgift. Kännetecknande för våra produkter är enkelt handhavande, hög driftsäkerhet och skräddarsydda lösningar. "Onödiga" och "häftiga" funktioner går direkt i soptunnan, till förmån för hög driftsäkerhet och enkelt handhavande.


Istället för att använda komplexa programmerbara universalenheter, designas varje enhet exakt för sitt ändamål. I vissa öron låter detta otympligt och dyrt, men vår verksamhet har visat att det är tvärt om. Erfarenheten har visat att totalkostnaden oftast blir avsevärt lägre med detta arbetssätt.

Orsaken är egentligen ganska enkel:
Produkten blir exakt anpassad till vad den är avsedd för. De enda inställningar och indikeringar som finns är bara de som behövs för det specifika ändamålet.
Inga programmeringar behövs för att få just den funktion som önskas.
Ingen microprocessor som "hänger sig" och måste startas om vi minsta störning.

Våra produkter består dels av "stand alone"-enheter och dels av kompletteringsenheter till andra utrustningar som saknar någon speciell funktion.

Tryckstyrning med brandautomatik FLEX81
Tryckstyrning med brandautomatik MA22
Temperaturstyrd varvtalsregulator TVR50
Brandautomatik BRC4
Varvtalsregulator MVR1

 

Varvtalsregulator MVR2FC